Konsulttjänster

Konsulttjänster Marknadskommunikation

Jag levererar även konsulttjänster inom marknadskommunikation såsom upprättande av CRM- och säljprocesser, säljplanering, marknadsföringsstrategier, marknadsplaner, varumärkesbyggande mm. Jag har många års erfarenhet av marknadskommunikation inom såväl större företag i verkstadsbranschen som IT företag samt marknadskommunikation i ideella föreningar inom idrott och hälsa.

Hälsoarbetet som varumärkesbyggare

Det räcker inte med stå-skrivbord och ergonomiska tangentbord för att medarbetarna ska må bra, vara produktiva och skapa värde för företaget. Man måste se till helheten där arbetsklimat och företagsmentalitet spelar en stor roll. De företag som ser hälsoarbetet som en investering i stället för en kostnad är också medvetna om vilken positiv inverkan detta har på företagets varumärke. Vi leder projekt som integrerar hälsoarbetet med företagets varumärkesstrategier, där hälsoarbetet sker i samarbete mellan ledning, HR och marknadsavdelningen.