Hälsorådgivning

Hälsorådgivning med målstyrning

Företag/Organisationer

För företag/organisationer jobbar jag med hälsoprojekt där vi sätter upp mätbara mål utifrån vad företaget och individerna i organisationen vill uppnå. För att kunna sätta mätbara mål inleder vi med att besvara frågor som exempelvis: Vad kostar sjukfrånvaro? Vad kostar personalomsättning? Vad vinner vi i frisknärvaro ork och engagemang genom att jobba förebyggande med personalens hälsa? Inledningsvis görs en nulägesanalys som innefattar status av mathållning och fysisk aktivitet samt stressnivå och social hälsa. Därefter startar vi ett skräddarsytt projekt som ska hjälpa företaget/organisationen att nå uppsatta mål. 

Privatpersoner

Alla hamnar vi ibland i ett läge där vi inte känner oss riktigt nöjda med oss själva eller med tillvaron. Det kan handla om att du inte blir av med de där extra kilona du går och släpar på eller att du inte kommer igång med träningen. Kanske vill du leva mer hälsosamt men har inte ork eller kunskap om hur du kommer vidare. Senaste forskningen visar att vi med en hälsosamt livsstil – rätt balans mellan träning, kost och vila  – kan förebygga välfärdssjukdomar som diabetes typ-2, hjärt- kärlsjukdomar och cancer. Du behöver inte bli atlet eller asket för att leva hälsosamt. Med enkla förändringar i vardagen kan du nå långt. Som hälsorådgivare ger jag dig verktyg som ökar din medvetenhet om hur du själv kan påverka din hälsa. Det kan handla om kost och träning men även stress, sömn eller beroendeproblematik såsom tobaksbruk eller sockerberoende.

Kost för träning och hälsa

Priser Hälsorådgivning

Hälsorådgivning privatpersoner

1 tim 900 kr inkl. moms

Arbetssätt

  • Nulägesanalys om nuvarande levnadsvanor innehållande analys av kosthållning, fysisk aktivitet, stressnivå, sömnvanor, eventuellt tobaksbruk etc.
  • Aktivitetsplan och aktiviteter mot individuella mål
  • Uppföljningsmöten

Hälsorådgivning företag

Pris enligt offert

 

  • Hälsoprojekt
  • Hälsoaktiviteter för grupper
  • Hälsoevents
  • Föreläsningar inom hälsa, kost och träning